sâmbătă, 14 ianuarie 2017

BRIGADA 15 MECANIZATA « PODU INALT » LA a 140 a ANIVERSARE

Militarii Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” au sărbătorit împlinirea a 140 de ani de la înființarea acestei structuri de prestigiu a Armatei Române. In perioada 9 - 12 ianuarie au fost organizate mai multe activități pentru a marca acest moment aniversar.Ceremonia militară de decorare a Drapelului de Luptă al Brigăzii a avut loc  joi 12 ianuarie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt .
În semn de apreciere a „înaltului profesonalism și a rezultatelor remarcabile obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice încredințate pe timpul desfășurării procesului de instrucție pentru luptă și al pregătirii profesionale, precum și pe timpul executării misiunilor din teatrele de operații”, în noiembrie 2016, președintele României, Klaus Iohannis, a conferit Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de Luptă al Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”. Ordinul a fost înmânat de către gl.maior dr. Ioan Manci, comandantul Diviziei 4 Infanterie GEMINA. „Suntem o armată modernă și bine pregătită, membră a celei mai puternice alianțe militare din lumea civilizată. Suntem urmașii unor militari care au avut un cuvânt de spus în toate războaiele purtate. Suntem membri respectați ai comunităților din care facem parte și pe care le-am sprijinit întotdeauna la nevoie. Mulțumesc tuturor militarilor Brigăzii pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit, își îndeplinesc și, cu certitudine, își vor îndeplini misiunile”, a declarat generalul maior dr.Ioan Manci, fost comandant al Brigăzii din Iași in perioada 2006 – 2009.Alături de cadrele militare active si in rezerva, la eveniment au participat Înaltpreasfinţia Sa Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, primarul municipiului Iasi Mihai Chirica, prefectul judetului Marian Grigoraș și alți reprezentanți ai administrației publice locale și ai Armatei Române. „Momentul de astăzi este important pentru noi pentru că Drapelul de Luptă al Brigăzii a fost decorat cu cea mai înaltă distincție militară din sistemul de decorații național, Virtutea Militară în grad de Cavaler. Suntem onorați pentru cinstea care ni s-a făcut și pentru recunoașterea publică a faptelor înaintașilor noștri și a faptelor pe care noi, cei de față, încercăm să le realizăm. De asemenea, consider că este o mare responsabilitate. Trebuie să dăm în continuare dovadă de profesionalism și suntem obligați să ne îndeplinim la standardele cele mai înalte misiunile pe care le avem și le vom mai avea”, a afirmat colonelul Dragoș Iacob, comandantul Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”.

Col.r.Dan M.

vineri, 13 ianuarie 2017

Noile reguli privind impozitarea pensiilor. Mod de calcul si exemple
Pana la 31 decembrie 2016, valoarea punctului de pensie a fost de 871,7 lei. Conform OUG 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in MOf nr. 1.035 din 22 decembrie 2016, incepand cu 1 ianuarie 2017, valoarea punctului de pensie a fost majorata cu 5,25% si a devenit 917,5 lei.

In MOf nr. 16 din 6 ianuarie 2017 a fost publicata OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative care prevede faptul ca incepand cu 1 iulie 2017, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 9% si va deveni 1.000 lei.
Perioada 1 ianuarie 2016 - 31 ianuarie 2017
In ceea ce priveste impozitarea pensiilor, in anul 2016, plafonul neimpozabil pentru veniturile din pensii, la determinarea impozitului pe venit, a fost de 1.050 lei si ar fi trebuit ca acesta sa creasca cu cate 50 de lei in fiecare an fiscal, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie, pana ar fi atins valoarea de 1200 lei (1.100 lei pentru 2017, 1.150 lei pentru 2018 si 1.200 lei pentru 2019).
In perioada 1 ianuarie 2016 - 31 ianuarie 2017, venitul impozabil lunar din pensii a fost stabilit prin deducerea din venitul din pensie, in ordine, a urmatoarelor:
a) CASS individuala datorata potrivit legii;
b) suma neimpozabila lunara.
Contributia la sanatate (5,5%)
Inainte de 1 ianuarie 2016

Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei.
1 ianuarie 2016 - 31 ianuarie 2017
Art 160 CF:
Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea, intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv (pentru 2016, valoarea punctului de pensie a fost de 871,7 lei, iar incepand cu 1 ianuarie 2017 este de 917,5 lei).
Dupa 1 februarie 2017
In MOf nr 36 din 12 ianuarie 2017 a fost publicata Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017.
Astfel, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei.
In ceea ce priveste CASS, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul o reprezinta venitul lunar din pensii, contributia fiind suportata de la bugetul de stat. Practic, persoanele care obtin venituri din pensii NU mai datoreaza CASS pentru acestea.
Exemplu:
Stabiliti impozitul pe venit si CASS datorate de un pensionar care obtine un venit lunar brut din pensii de 2.300 lei si calculati venitul net cuvenit acestuia.
Inainte de 1 februarie 2017 (de exemplu, ianuarie 2017):
CASS = (2.300 lei - 918 lei) x 5,5% = 76 lei
Impozit pe venit = (2.300 lei - 1.100 lei - 76 lei) x 16% = 180 lei
Venit net din pensii = 2.300 lei - 76 lei - 180 lei = 2.044 lei
Dupa 1 februarie 2017:
CASS = 0 lei
Impozit pe venit = (2.300 lei - 2.000 lei) x 16% = 48 lei
Venit net din pensii = 2.300 lei - 48 lei = 2.252 lei
 Cristian Rapcencu

miercuri, 4 ianuarie 2017

IN ATENTIA CELOR CARE AU CONTESTAT DECIZIA DE RECALCULAREPrecizarile SCMD cu privire la contestarea Deciziei de recalculare emisa in baza Legii nr.223/ 2015 :
     
1. Dupa depunerea contestatiilor, termenul de raspuns este de 45 zile, daca raspunsul Comisiei de contestatii este trimis inainte de expirarea celor 45 zile, atunci se poate formula actiune in instanta in 30 zile de la data postei /primirii raspunsului.
Termenele in instanta sunt exclusiv calendaristice, nu lucratoare.
Daca comisia nu raspunde in termenul de 45 zile, atunci dupa implinirea acestui termen se poate formula oricand actiune in instanta, maxim 3 ani termen de prescriptie de la comunicarea deciziei de pensie.

2. Actiunea in instanta se promoveaza exclusiv prin SCMD Bucuresti si pentru acest demers juridic sunt necesare urmatoarele:

a./plata cotizatiei SCMD la zi;
b./dovada platiii-300 lei- care reprezinta onorariu pentru instanta, toate caile procesuale fond si recurs.Taxa se plateste in contul SCMD sau la sediu cu mentiunea obligatorie - taxa proces recalculare Legea 223
c./4 ex. copii xerox, certificate de membrul de sindicat,"Conform cu originalul"+ semnatura, de pe urmatoarele documente: 
·       decizia de recalculare L/223 + anexe si plicul de primire fata/verso, cu data de primire lizibila; 
·       decizia de pensie primita anterior + anexe; 
·       contestatie cu dovada trimiterii- confirmarea de primire; 
·       raspuns contestatie (daca exista)+plic fata/verso cu data de primire lizibila;
·       talon pensie recent;
·       carte de identitate;
d./2 imputerniciri reprezentare in instanta,model anexat - completat olograf de fiecare contestator 1 pentru fond si 1 pentru recurs

Relatii la sediul din Cuza Voda-saptamanal,joi 10.00-12.00

Biroul Operativ 

Imputernicire

marți, 3 ianuarie 2017

LA ŢIGANCA-un elogiu adus soldatului român de col.r.Vasile Bitere

LA ŢIGANCA-un elogiu adus soldatului român
Prin romanul « La Ţiganca » apărut după cartea autobiografică « În vâltoarea vieţii » Vasile Bitere reuşeşte să transfere cu îndemânare cititorului partea din suflet rămasă pentru totdeauna legată de armata română şi soldaţii ei « acei ţărănuşi cu traistele-n gât » care»... au dat măreţie istoriei noastre » şi care «... n-au trădat pământul pe care s-au născut, n-au fugit peste hotare să se închine puterilor străine » şi « n-au emigrat ».
Recunoştinţa datorată familiei şi comunităţii care l-au ridicat, îi modelează cuvintele cu respectul şi preţuirea fiului dator să hiperbolizeze imaginea tatălui său Alec, perceput în paginile cărţii ca a un « erou... luptător neînfricat în Armata Română ». Alcătuit din 3 părţi, romanul « La Ţiganca » se deschide cu înfăţişarea lumii satului românesc, lumea ţăranului chemat la oaste, o lume legată veşnic de pământul care-l naşte şi-l hrăneşte, pentru care plecarea la război când ţara era în primejdie, însemna singura cale de a-şi asigura perpetuarea neamului.
Nucleul epic al romanului îl constituie începutul părţii a II a – “Bătălia pentru Ţiganca”, episod în care autorul construieşte din cuvinte sălcii- amărui portretul de grup al tunarilor din Regimentul 5 Artilerie, » acei flăcăi frumoşi care s-au jertfit pentru Ţiganca, mic sătuc blestemat de pe malul stâng al Prutului ».
Dar până acolo pe frontul de est, Vasile Bitere ne poartă însoţind paşii apăsaţi ai lui Alec sergentul din 5 artilerie pe drumurile prăfuite din lunca Siretului, din Homocea natala spre cazarma din Tecuci, apoi prin mlaştinile râului Prut, unde echipa de tunari “bătând toate drumurile, toate cărările dintre Murgeni şi malul de vest al Prutului, au făcut orientări, au observat terenul de la basarabeni, din zona Ţiganca, Gioltosu, Stoianovca, au schimbat poziţiile de tragere, direcţiile de tragere,” tragere lungă, tragere scurta” au mimat traversarea râului şi alte activităţi” pregătindu-se pentru războiul care sta să izbucnească.
Aflată în centrul unei zone puternic fortificate de dincolo de Prut, localitatea Ţiganca va deveni mormântul miilor de soldaţi români, angajaţi, printr-o eroare tactică într-o operaţiune militară sortită eşecului. În timpul Bătăliei de la Ţiganca pierderile s-au ridicat la peste 8.000 de ostaşi români morţi, răniţi sau dispăruţi, fiind una dintre cele mai sângeroase lupte purtate pentru reîntregirea ţării. În cimitirul de campanie de pe Dealul Epureni – Ţiganca şi-au găsit locul de veci doar 1.020 de morţi. Militarii români au fost înhumaţi, la grămadă, în gropi comune:"Îi aduceau cu căruţele de pe deal, recruţii au făcut tranşee şi puneau câte trei rânduri de soldaţi - un rând de corpuri, o foaie de cort şi-apoi var, alt rând de soldaţi şi tot aşa - o parte cu capul la vale, altă parte, la deal." După îndepărtarea frontului, s-a împrejmuit un cimitir, s-au plantat cruci şi s-a înălţat o troiţa. Când, în vara anului 1944, acţiunile militare s-au mutat la vest de Prut, autorităţile sovietice au scos cu buldozerul oasele militarilor români din cimitir împrăştiindu-le în toată valea.
Tema romanului fiind participarea tatălui său, sergentul Alec şi a camarazilor lui tunari la acţiunile de luptă în prima parte a războiului de reîntregire, majoritatea paginilor descriu cu o lesne sesizabilă tentă de mândrie momentele semnificative ale operaţiunilor militare, dar şi ecourile de moarte dureros reverberate în tânguielile cernite ale clopotelor din satele Moldovei.

Fotografia postată de Scmd Filiala Iasi.
       

Până a intra în posesia cărţii, vă invit dragi colegi să parcurgem împreună un semnificativ fragment, ales chiar de autor:
Fragment din LA ŢIGANCA:
“Din Ţiganca se auzeau triste dăngănite de clopot care anunţau prăpădul ce va urma. Toţi priveau temători într-acolo, spre acea mică aşezare învăluită într-un mister nedesluşit şi din care răzbătea, prin negura deasă, un fior rece ca gheaţa venit parcă de pe celălalt tărâm - tărâmul morţii şi al suferinţei - de băga spaima şi groaza în sufletele tinerilor ostaşi. Sunetele stridente ale clopotelor se repetau la intervale fixe de timp, anunţând parcă scurgerea timpului pentru cei vii, pentru cei care nu peste mult timp vor lua moartea în piept în lunca Prutului şi la poala Dealului Ţigăncii. Dăngănirile ascuţite şi pătrunzătoare anunţau oare o sentinţă de condamnare la moarte? Toţi se întrebau pentru cine se trag clopotele, vor mai apuca asfinţitul soarelui sau aceasta va fi ultima zi din viaţa lor?”

  CONTACT: autor.vasilebitere@gmail.com

col.r.Dan M.
Fotografia postată de Scmd Filiala Iasi.
Monumentul “RECUNOSTINTA EROILOR NEAMULUI” ridicat in 1941 la Tiganca, la cota 102
Dinamitat de catre sovietici, in 1945.

Ex- ministrul MOTOC (duca-se...) zicea ca rezervistilor le place austeritatea !M.Ap.N, M.A.I si S.R.I. au cerut conducerii Comisiei pentru aparare din Camera Deputatilor sa nu modifice art.40 din OUG 57/2015 (ordonanta lui Ciolos) care fura din drepturile noastre de pensii ,deoarece «  reactiile din partea beneficiarilor sunt pozitive » !
Asteptam de peste un an de zile modificare (anularea) art.40 din OUG 57/2015 prin care s-a diminuat baza de calcul a pensiilor militare (de la 65% pana la maxim 85%),ceea ce inseamna aproape un sfert din drepturile existente in Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Si nu intelegeam de ce procesul legislativ treneaza,avand in vedere angajamentele unor oameni politici, ba chiar a unor partide politice pe care,in naivitatea noastra de oameni invatati cu cinstea si onoarea cuvantului dat, nu le-am fi banuit de magarii.  
Pe parcursul legislativ, Senatul a adoptat Legea de aprobare,cu modificari de text care nu ne satisfac absolut de loc, deoarece efectele au ramas.Adica ramanem tot pe minus.Cititi AICI

Camera Deputatilor  nici nu s-a invrednicit sa o faca, documentul cu pricina zace la Comisia pentru aparare inca din luna septembrie 2016.
Si iata ca am identificat un posibil raspuns (mai precis,o parte a acestuia) :
Ministrii apararii, internelor si seful SRI au garantat Comisiei pentru aparare din Camera Deputatilor ca OUG 57/2015,(art.40) este buna asa cum a fost adoptata ,atat timp cat beneficiarii pensiilor militare sunt multumiti !

Col.r.Dan M.