marți, 30 iunie 2015

O VESTE BUNA DE TOT!

Legea pensiilor militare de stat asa cum a fost aprobata de Senat, a intrat pe ordinea de zi la Camera Deputatilor.Majoritatea amendamentelor au fost acceptate de Comisile Aparare si Munca si protectie sociala !

Vezi aici

UPDATE
A trecut ! Avem o noua lege a pensiilor militare de stat !

joi, 18 iunie 2015

Proiectul Legii pensiilor militare de stat este ca si votat !Gata, ne-am linistit! Proiectul Legii pensiilor militare de stat (sau cum va fi sa se cheme in final) este ca si  votat !
Printr-un comunicat publicat (AICI !) chiar in ziua sedintei comune a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială ale Senatului care dezbateau amendamentele la proiect, Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania ne anunta ca va lua toate masurile pentru ca proiectul legii sa fie votat,asa cum se cuvine.
Dumnealor se obliga sa vegheze cu tarie ( banuim ca vor face cu schimbul Sesece, conform unei planificari a plutonierului de companie) asupra Legii pensiilor militare până la finalizarea acesteia și la votarea acesteia în Parlamentul României.
Chiar daca nu ne au in vedere si pe noi militarii (singurii beneficiari pe bune a unei legii a pensiilor militare), le multumim pentru anticipata vigilenta si-i asiguram ca noi ,cei din SCMD , in pofida acestei evidente inadvertente, nu ne batem  doar pentru militarii ....de armata.

Dan M.

miercuri, 17 iunie 2015

Tot despre proiectul Legii pensiilor militare de statÎn ședința comună din 16 iunie a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială ale Senatului au fost amendate NUMAI două articole, restul proiectului ( presupunem ca se refera si la amendamentele propuse si sustinute de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ) urmând a fi analizat săptămâna viitoare. 

Președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului, Marius Obreja a sustinut intr-o interventie televizata ca : "Au fost admise două amendamente, care se referă la baza de calcul pentru pensiile militare de stat, care este venitul brut al funcției de bază pe ultimele șase luni, la care se adaugă brutul funcției militare avute. Un alt amendament se referă la plafonarea la 100% a pensiei, pentru că în varianta Guvernului putea să ducă la o pensie de peste 100% din veniturile avute în timpul activității. Pensiile militarilor sunt luate ca 80% din veniturile brute avute în ultimele șase luni de activitate" (cititi aici)

Dan M.

marți, 16 iunie 2015

Stiri despre facerea Legii pensiilor militare de stat
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională aici si Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială si aici din Senat au intocmit azi RAPORTUL comun privitor la proiectul L212/2015,pe care l-au avizat favorabil.

Din auzite (!) ,cu 2 amendamente :
1. baza de calcul o constituie venitul brut.Art. 28.– (1) amendat ,spune cam asa: "Stabilirea cuantumului pensiei militare de stat se face pe baza calculului mediei tuturor veniturilor brute realizate în ultimul an de activitate, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c), şi nu poate depăşi cuantumul mediei veniturilor brute luate în calcul.‟

2.procentul maxim din solda care poate fi atins este de 80 %.
Art. 29 ,amendat stabileste modul de calcul al cuantumului pensiei de serviciu  în procente :
a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime de cel puţin 25 de ani în muncă beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzută de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultimele 6 luni consecutive de activitate, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie;
b) pentru  fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a) se adaugă la cuantumul pensiei 2% din venit, fără a se putea depăşi venitul brut avut la data deschiderii drepturilor de pensie;
c) de pensia de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special cu vechime între 10-25 ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzut la lit. b) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală;
d) soţul supravieţuitor şi copiii militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au drept la pensie de serviciu potrivit lit. a)-c) beneficiază de pensie de urmaş dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Pana la intrarea lui in dezbaterea Camerei Deputatilor (camera decizionala) mai este cale lunga.Probabil pe la toamna.

Dan M.

luni, 4 mai 2015

Aviz cu repetitie .Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa privind pensiile militare de statTrimisa de  secretarul general al Senatului inca din 31 03 2015 cu nr.XXXV/ 1415, cititi aici  propunerea legislativa cu nr. b123/24.03.2015 privind pensiile militare de stat a primit aviz favorabil ( si 30 de amendamente). si aici

Inedit este faptul ca domnul guvern a trimis aceluiasi Consiliu Legislativ spre avizare, cu adresa nr.63 / 22 04 a.c. si propunerera legislativa initiata de doamna deputat Minca &co,care ar avea »un continut similar ». 

Mai inedit decat ineditul primei situatii este faptul ca si acest proiect a fost avizat favorabil din 23 04 ! 

Col r.Dan Moraru

duminică, 26 aprilie 2015

Viitoarea lege a pensiilor militare de stat cu bune si cu mai putin bune.Dar nu cu rele!a)   Contributivitatea a cazut ! Vorbim din nou de pensii militare.
b)   Pensiile aflate in plata pana la 31 12 2010 recalculate pe baza Legii 119/2010, revizuite pe baza OUG 1/2011, plătite în baza Legii 241/2013 şi cele stabilite pe baza Legii 80/1995, devin pensii militare de stat.
c)   Cei carora nu le place asta, pot opta pentru modul de calcul a pensiei în baza Legii lui Statu Palma Barba Cot si a lui Chior Imparat nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare. Au timp de reflexie 3 ani de la data intrării în vigoare a legii.
d)   Proiectul Guvernului este în proporţie de 90% similar proiectului susţinut de SCMD.  
e)   Pensiile aflate in plata pana la 31 12 2010 nu se recalculeaza, ci se actualizeaza la cerere, ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau soldele de funcţie în procente din baza de calcul de 70%,75%,80% și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
f)    Prima actualizare se realizează în termen de maxim 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.
g)   Pentru cei pensionaţi prin Legea 263/2010, recalcularea se va face în maxim 12 luni, iar drepturile de pensie recalculată vor decurge din luna viitoare celei de intrare în vigoare a legii .
h)  Pensiile stabilite pana in 2010 nu se recalculeaza pentru ca  baza si modul de calcul initiale sunt aproape similare celor din noua lege.
i)    Baza de calcul este media soldelor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului de pensie, la alegere, la care se adaugă solda de grad la data trecerii în rezervă.
j)    Cuantumul pensiei militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, asemeni tuturor pensiilor din sistemul asigurărilor sociale.
k)   Cuantumul pensiei se actualizează ori de câte ori  se majorează solda de grad şi  soldele de funcţie.
l)    Pentru aceasta, pensionarul trebuie să depună o cerere în care să precizeze care sunt cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, pentru care solicită actualizarea pensiei.
m)  În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.
n)  Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acesora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Proiectul de la guvern la cerere de la Scmd Filiala Iasi

Col.r. Dan Moraru