vineri, 2 august 2013

Departamentul Juridic- Nota de informare nr. 19 din 31.07.2013Subiect:
1.    Precizari in urma intrarii in vigoare a Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
2.    Raspunsul membrilor de sindicat la solicitarea comisiilor de contestatii pensii cu privire la pozitia acestora fata de contestatiile facute la deciziile de revizuire a pensiilor.

Continut:

1. Precizari in urma intrarii in vigoare a Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
         Beneficiarii Legii nr. 241/19.07.2013 sunt militarii in rezerva cu pensii «ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010 » (art.1, alin. 1). Aceste pensii, incepand cu 01.10.2013, vor fi readuse la valoarea din decembrie 2010. In situatia in care, dupa trecerea in rezerva s-au inregistrat stagii de cotizare la sistemul asigurarilor sociale, la valoarea pensiei din decembrie 2010 se adauga drepturile cuvenite acestor stagii suplimentare (art.1, alin. 3).
          Conform prevederilor art. 1, alin. (4), cuantumul acestor pensii ar urma sa ramana asa pana la momentul in care printro recalculare sau revizuire ar rezulta un cuantum mai mare. Altfel spus, daca din inmultirea punctajului mediu anual propriu cu valoarea punctului de pensie ar rezulta o suma mai mare decat valoarea din decembrie 2010, atunci va fi luata in considerare suma mai mare. Mentionam ca aceasta lege ramane in vigoare doar pana la promulgarea noii legi a pensiilor militare de stat, lege care va guverna unitar sistemul pensiilor pentru militari, politisti si functionari cu statut special. In acest sens, presedintele SCMD a fost informat recent de catre factori guvernamentali ca in aprox. 10 zile SCMD va primi proiectul acestei legi, in vederea formularii unui punct de vedere si a unor propuneri din perspectiva sindicatului.
          Cu privire la prevederile art. 2, din ratiuni practice, va recomandam sa cititi articolul « Act reparatoriu mult asteptat »  din Observatorul Militar nr. 28, p.17 (24-30.07.2013), fie direct pe site-ul publicatiei militare, fie pe pagina de net a Filialei Suceava.
           Subliniem faptul ca noua lege intra in vigoare DIN OFICIU, ceea ce inseamna ca nu este necesar ca beneficiarii ei sa depuna vreo cerere. Recomandam insa colegilor nostri sa urmareasca cu atentie modul in care li se aplica legea, pentru a evita orice eroare. Apreciem ca, pentru a pune in aplicare legea, casele de pensii sectoriale vor emite noi decizii. Acestea vor putea fi contestate, daca destinatarii nu vor fi  de acord cu continutul lor.
           Odata cu  intrarea in vigoare a Legii nr. 241/19.07.2013, capatul de cerere referitor la cuantumul pensiei a ramas fara obiect. Acest lucru va fi consemnat cu siguranta de catre instantele de judecata, nefiind practic necesara o renuntare expresa in acest sens.
Recomandam membrilor de sindicat si avocatilor care-i reprezinta, sa continue actiunile in instantele de judecata pe celelalte capete de cerere, cu deosebire pe cel referitor la recuperarea sumelor de bani care au fost retinute in intervalul 01.01.2012 – 01.10.2013, aspect insusit si de catre cabinetele de avocatura cu care am discutat pana in acest moment.
           Renuntarea completa la judecata si retragerea din procesele aflate acum pe rolul instantelor, o vom face in momentul in care va intra in vigoare noua lege a pensiilor militare de stat, prin care intregul sistem va reintra in normalitatea fireasca a unei societati bazata pe lege si ordine. Totodata, luam in considerare posibilitatea deschiderii unor alte actiuni in justitie si formularea de plangeri sau petitii in functie de evolutia procesului legislativ,  pana la completa aliniere la statutul rezervistilor militari din alte state NATO.

2.Raspunsul membrilor de sindicat la solicitarea comisiilor de contestatii pensii cu privire la pozitia acestora fata de contestatiile facute la deciziile de revizuire a pensiilor.
           Spre surprinderea noastra, mai multi colegi au primit deja din partea Comisiei de contestatii din cadrul MApN o solicitare prin care li se cere sa-si precizeze in scris – si in interiorul unui termen de 30 zile – pozitia fata de contestatiile trimise anterior la deciziile de revizuire a pensiilor.
          Scopul acestei actiuni nu poate fi altul decat prezentarea acestor documente instantelor de judecata in vederea stingerii litigiului dintre Casa de pensii sectoriala si contestatari. SCMD recomanda membrilor sai sa nu renunte la actele procedurale pe care le-au intocmit.  Renuntarea la contestatie nu poate fi facuta partial, iar demersul ar reprezenta un acord de vointa care nu mai permite un alt act juridic ulterior, pecetluind astfel o renuntare din partea noastra la recuperarea tuturor drepturilor.
          Un model de raspuns, pentru cei care doresc totusi sa-si exprime in scris pozitia fata de solicitarea Comisiei de contestatii, este anexat prezentei note de informare.
Anexa : Model de raspuns la solicitarea Comisiei de contestatii pensii din cadrul MApN, valabil si pentru celelalte comisii de contestatii din cadrul MAI si SRI, daca vor proceda similar.
Cu stima,
COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIAN


Model de raspuns

COMISIA DE CONTESTAŢII DIN CADRUL M.Ap.N.

DOMNULE PREŞEDINTE
            Subsemnatul .........................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) domiciliat în ...................................., str. .................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, posesor al buletinului/cărții  de identitate seria ........ nr. ................. , eliberat/ă de ..............................., la data de ..................,  cnp ..............................., cu dosar pensie nr. ........................, la adresa dumneavoastră nr. .................... din ................. fac urmatoarele
PRECIZĂRI
  1. La unison cu întregul corp al militarilor în rezervă, am primit cu satisfacție apariția Legii nr. 241 din 19.07.2013, rezultat remarcabil al eforturilor sustinute desfasurate de SCMD, cu ajutorul unor factori guvernamentali si parlamentari care au înțeles și sprijinit acest demers pe deplin justificat. Acest act normativ a adus o satisfactie parțială pensionarilor militari în lupta pentru revenirea sitemului nostru socio-profesional la o deplină normalitate.
  2. Consider că promulgarea și intrarea în vigoare a legii parțial reparatorie nu modifică poziția și atitudinea mea față de modul în care am fost tratat de către regimul Boc – Băsescu, de privarea sau restrângerea unor drepturi ce mi s-au cuvenit, respectiv față de măsurile și actele pe care le-am întreprins în sensul redobândirii drepturilor mele. Pe cale de consecință, îmi mențin contestațiile trimise Casei de pensii sectoriale.
  3. Din punct de vedere procedural, contestațiile mele au constituit acte prealabile, fac parte dintrun sistem unitar privind acțiunile în justiție, iar legea nu prevede posibilitatea retragerii lor.
  4. Menționez că voi renunta cu totul la acțiunea din justiție în ziua în care va intra în vigoare o nouă lege a pensiilor militare de stat, care sa raspunda nevoilor mele si care sa fie în consonanță cu legislația specifică a celorlalte state membre NATO.
  
Semnătura .....................                                    Data .........................
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

ARTICOL APARUT IN OBSERVATORUL MILITAR Nr. 28 (24 – 30 iulie 2013)

ACT REPARATORIU MULT ASTEPTAT
 De la Casa de Pensii Sectoriala a M.Ap.N., ni s-a precizat faptul ca beneficiarii prevederilor Legii nr. 421/2013 nu trebuie sa depuna cerere pentru a reveni la cuantumul pensiei din luna decembrie 2010.Toata aceasta operatiune se va face din oficiu. 
 Astfel, începând cu luna octombrie 2013, cei carora le-a scazut cuantumul pensiei prin revizuire vor primi pensia în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Sunt cadre militare care, dupa trecerea în rezerva, au realizat stagii de cotizare, adica au lucrat în sistemul civil.
În cazul acestora, suma calculata ca pensie pentru stagiile de cotizare realizate se va adauga la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010.
Din prevederile alin. (4) ale art. 1,cadrele militare în rezerva sau în retragere trebuie sa înteleaga faptul ca pensia pe care o vor primi din luna octombrie 2013 va ramâne la acelasi cuantum pâna când suma rezultata din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii va fi mai mare.
Punctajul mediu anual reprezinta numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioada de activitate, la numarul anilor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege la data pensionarii. Stagiul complet de cotizare, în cazul cadrelor militare care s-au pensionat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 20 de ani. Legea nr. 263 prevede ca valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din crsterea reala a
câstigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent. În 2011 si 2012 aceasta prevedere nu s-a aplicat. Abia în 2013 valoarea punctului de pensie a crescut de la 732,8 lei la 762,1 lei.
Având în vedere detaliile de mai sus, referitoare la art. 1 alin (4) din Legea nr. 241/2013, punctajul mediu anual si valoarea punctului de pensie, cu riscul de a ne repeta, precizam urmatoarele:-chiar daca valoarea punctului de pensie se va mari, pensiile beneficiarilor Legii nr. 241 vor ramâne la acelasi cuantum din decembrie 2010, pana cand suma rezultata din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual va fi mai mare decât acesta.
Din 2010, cadrele militare în rezerva sau în retragere au primit mai multe decizii de recalculare sau revizuire. Acestea au fost emise pe baza datelor referitoare la veniturile
realizate de beneficiari, pe care Casa de Pensii Sectoriala a MApN le-a primit. În iulie 2012, a intrat în vigoare Legea nr.112 pentru modificarea si completarea art. 7 din OUG nr.1/2011,care a prevazut ca, în situatia în care prin regularizarea pensiei rezulta sume de recuperate pentru perioada 1 ianuarie 2011-31decembrie 2011, acestea nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Prevederile art. 2 din Legea nr. 241/2013, le vom exemplifica prin doua situatii, plecând de la un cuantum ipotetic de pensie stabilita înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010 si a OUG nr. 1/2011.
-Astfel, vom considera ca un cadru militar avea, pe baza legislatiei anterioare actelor normative mentionate, o pensie de 2.500 lei. Prima decizie de revizuire a stabilit un cuantum scazut, de 2.400 lei. Presupunem ca ultima decizie, emisa în luna iunie 2013, stabilea un cuantum de 2.350 lei. În exemplul nostru, diferenta între suma stabilita si /sau platita si cea legal cuvenita este de 50 de lei pe luna. Perioada pentru care aceasta suma trebuia recuperata de la pensionar era 1 ianuarie 2012-1 iunie 2013, deci 17 luni. Dar, conform prevederilor Legii nr. 241/2013, aceste sume nu se mai recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii în acest sens.
-În al doilea exemplu, plecam tot de la o pensie initiala de 2.500 de lei. Presupunem ca prima decizie, din ianuarie 2011, stabilea un cuantum de 2.700 lei, iar ultima, din iunie 2013, un cuantum de 2.900 lei. Diferenta, de 200 lei/luna, va fi calculata de ladata de 1 ianuarie 2011. Casa de Pensii Sectoriala a MApN ne-a asigurat ca se fac toate eforturile necesare pentru ca sumele constatate ca diferenta sa fie platite pensionarilor pâna la finele anului 2013.

Legea nr. 241/2013
Art. 1. -(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza începând cu data de 1 octombrie 2013.
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevazute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, calculat conform alin. (1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine în plata pâna când cuantumul pensiei rezultat din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr.119/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2. - (1) În situatia în care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr.165/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, se constata diferente între sumele stabilite si/ sau platite si cele legal cuvenite,casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc în cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Aceastq lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

Sursa: http://www.presamil.ro/OM/2013/28/ziar%2028.pdf